ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

COLOR CHART FOR -HAF- HELLENIC AIR-FORCE planes

Chart made by KALFAKIS, Greece, www.e-kalfakis.gr

type of Aircraft

FS code

GUNZE PACTRA HUMBROL TAMIYA MOLAK AEROMASTER mixing GUNZE mixing HUMBROL mixing PACTRA
                     
F-16C/D 36307 - A40 141 XF66 36307 -      
  36251 - ~A39 ~140 - 36251 - H317 + H334    
  35237 H337 A37 145 XF20 35237 - H334*4 + X4 + H303    
  36270 H306 A39 126 - 36270 -      
  L.EDGE-V.Stab - - - - - - 35237 + 36251    
F-5 GHOST(1) 36307 - A40 141 XF66 36307 -      
  36251 - ~A39 ~140 - 36251 - H317 + H334    
  35237 H337 A37 145 XF20 35237 - H334*4 + X4 + H303    
F-5A GHOST(2) 01620             H42*2 + H308 144*2 + 127 A36*2 + A42
  36375 H308 A42 127   36375        
                     
F-5B GHOST(3) 01620             H42*2 +H308 144*2 + 127 A36*2 + A42
  36375 H308 A42 127   36375        
  36622 H311 A45 28   36622        
                     
F-5 JORDAN 36622 H311 A45 28   36622        
  34079 H309 A29 116 XF51 34079        
  30140     ~29   30140        
  20400     ~94   20400        
F-5A GREY- (S/N22550) BS4800 H334   167            
                   
M2000 01620             H42*2 +H308 144*2 +127 A36*2+A42
  36375 H308 A42 127   36375        
  36320 H307 A41 128   36320        
F-4E GHOST 36307 - A40 141 XF66 36307 -      
  36251 - ~A39 ~140 - 36251 - H317 +H334 (~36231)  
  35237 H337 A37 145 XF20 35237 - H334*4 +X4 +H303    
  36270 H306 A39 126 - 36270 -      
F-4E HILL 36270 H306 A39 126 - 36270 -      
  36118 H305   125   36118        
RF-4E LIZARD 34079 H309 A29 116 XF51 34079        
  RAL6003             A30*4 +A29 155*4 +116  
  RAL7021           1023 ~RLM70    
VIETNAM scheme 30219 H310 A25 118   30219        
- (COMMON) 34102 H303 A33 117 XF13 34102        
  34079 H309 A29 116 XF51 34079        
  36622 H311 A45 28   36622        
AEGEAN BLUE - (COMMON) 35164 H56 A36 144   35164        
17178     191   17178        
T-33(ORANGE) 28913                  
27845                  
                     
                   

(~) = ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
(~) = approximate color shadeδείτε δείγμα από τα αυθεντικά χρώματα του Ελληνικού F-16
τα μυστικά των χρωμάτων FS, χρήσιμοι πίνακες με δείγματα :

πίνακας FS χρωματισμών και αυθεντικά δείγματα των αποχρώσεων,
Πολύ χρήσιμο !  Θα δείτε δείγμα του αυθεντικού χρώματος.

πολύ τεκμηριωμένη ανάλυση του συστήματος FS

πίνακας αντιστοιχιών FS και μοντελιστικών χρωμάτων

επεξήγηση της διάρθρωσης του κωδικού αριθμού FS